Thông Tin Công Ty

Tên công ty
Vietnamhouse Inc.
Địa chỉ
9 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Lĩnh vực hoạt động
Môi giới quản lý bất động sản理
Điện thoại
(+84) 08 3911 2100 / hello@vietnamhouse.jp
Website
https://vietnamhouse.jp/vn
back to top