Thông Tin Công Ty

Tên công ty
Công ty TNHH VIETNAMHOUSE
Địa chỉ
9 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Lĩnh vực hoạt động
Môi giới quản lý bất động sản
Điện thoại
(+84) 028 3911 2100 / hello@vietnamhouse.jp
back to top